Специалност „Социални дейности”

 

  • Основана през 1991 г.

  • Спечелила много добра репутация в подготовката на бакалаври в сферата на социалната работа, обучение на магистри по програми в областта на социалните дейности, социално-терапевтичното консултиране, психосоциалната рехабилитация и социално-значимите заболявания и докторанти в областта на управление на социалните дейности.

  • Академичния състав на катедра „Медико-социални науки“ участва в изследвания, които имат отношение към практиката и социалната политика.

  • Реализира научни приоритети в сферите на: промоция на здраве, съвременни социални и здравни политики, малтретиране на деца, ранна интервенция на деца с увреждане, деинституционализация, безработица и бедност и др.

    Образователни програми:

    ОКС Бакалавър:

                   Социални дейности

          ОКС Магистър:

                  Социални дейности

                  Социално-терапевтично консултиране

                  Социална работа при социалнозначими заболявания

                  Психосоциална рехабилитация

          ОНС Доктор:

                 Организация и управление на социалните дейности

          Програмите са акредитирани от НАОА  до 2024 г.

          Обучението на студентите е свързано със съвременните тенденции в развитието на професията социална работа, както и с развитието на науката, със съвременните теоретични и идеологически дебати.

 

Академичен състав на катедра Медико-социални науки

Проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова              Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Проф. дпн Париз Паризов                                            Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Доц. д-р Мая Чолакова                                                Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. д-р Росен Калпачки                                             Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Доц. д-р Виктория Сотирова                                      Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Гл. ас. д-р Йоанна Цветанова                                    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл. ас. д-р Силвия Митева                                          Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Ас. д-р Мария Стойкова                                              Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU