Списък на курсовите ръководители (преподаватели) и груповите отговорници (студенти)

Учебна 2020/2021 година
Специалност „ЛОГОПЕДИЯ, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение,


1курс 

Гл.ас. д-р  Елка Горанова - курсов ръководител
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Групов отговорник: Елена Лазова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


2 курс

Ас. Цветомира Бойчева - курсов ръководител
e-мail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

курсов отговорник:
Лефтерина Станкова
e-мail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

3 курс

Ас. Радостина Костова – курсов ръководител
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,
Групов отговорник - Любомира Ангелова
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

4 курс

Гл.ас. д-р Анна Андреева - курсов ръководител
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,
Групов отговорник - Екатерина Ангелова,
Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ОКС "Магистър"
Клинична логопедия

Гл. ас. д-р  Елка Горанова - курсов ръководител
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Групов отговорник - Ангела Зелничка
Email:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Логопедия - Магистър (неспециалисти)

1 курс

Доц. д-р Екатерина Митова, дм - курсов ръководител
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Групов отговорник - Теодора Лозанова,

Email:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Логопедия - Магистър (неспециалисти)

2 курс

Доц. д-р Екатерина Митова, дм - курсов ръководител
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Групов отговорник -
Email:

Специалност "Социални дейности", ОКС "бакалавър", редовна и задочна форма на обучение

Курс

Редовна форма на обучение

Задочна форма на обучение

I

Доц. д-р Виктория Сотирова– курсов ръководител

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Александра Стефанова– групов отговорник

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Електронна поща на курса

 

Гл. ас. д-р Йоанна Цветанова – ръководител за всички курсове

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

II

Гл. ас. д-р Силвия Митева – курсов ръководител

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Инез Якуп – групов отговорник

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Електронна поща на курса

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ІІІ

Гл. ас. д-р Мария Стойкова - курсов ръководител

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Радостина Руменова - групов отговорник

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Електронна поща на курса

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ралица Ташева - групов отговорник

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Електронна поща на курса

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ІV

Доц. д-р Мая Чолакова - курсов ръководител

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Спаска Божикова - групов отговорник

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Електронна поща на курса

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Красимира Петренова - групов  отговорник

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Електронна поща на курса

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ОКС „Магистър”

Магистърски програми в професионално направление 3.4. Социални дейности

Магистърска програма

Ръководител на програмата

Социални дейности

Доц. д-р Виктория Сотирова 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Психосоциална рехабилитация

Проф. д-р Васка Станчева-Попкостадинова

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Социална работа при социалнозначими заболявания

Доц. д-р Росен Калпачки

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Социалнотерапевтично консултиране

Гл. ас. д-р Силвия Митева

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU