Предлагани образователни програми за ОКС "Бакалавър"

 

Професионално направление 7.4. Обществено здраве

Специалност  Логопедия

Специалност Спорт

Специалност Акушерка

Специалност Кинезитерапия

Специалност Медицинска сестра

Специалност Социални дейности

 

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU