Програма "Еразъм+" за трансфер на преподаватели и студенти

 http://www.swu.bg/academic-activities/international-relations-and-programs/erasmusplus.aspx

 

ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

обявява

КОНКУРС

ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ

за академичната 2021/2022 г.

В рамките на програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители за учебната 2021/2022 г.

За да получат повече информация всички студенти, докторанти, преподаватели и служители могат да се включат по време на онлайн презентациите на програмата, по следния график:

 • Студентска мобилност с цел обучение

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК. Студентът/докторантът избира университет партньор на съответния факултет, където се обучава и вписва името му във формата за кандидатстване.

                Периодът за кандидатстване е 22 март – 10 май 2021 г. (вкл.).

Продължителност на студентската и докторантската мобилности с цел обучение: от 90 дни до 12 месеца

 • Необходими документи за мобилност на студенти и докторанти с цел обучение
 • попълнен формуляр за кандидатстване (Student Application Form);
 • уверение от учебен отдел за успех от всички предходни семестри;
 • сертификат за владеене на английски език или езика на приемащата страна (ако е приложимо).

Стипендията за студенти и докторанти е в размер на 470 – 520 евро на месец в зависимост от приемащата държава.

Кой може да участва?

Всеки действащ студент и докторант, независимо от формата на обучение, в Югозападния университет "Неофит Рилски", който отговаря на следните критерии:

 • да е гражданин на Република България, официално признат за бежанец, лице без гражданство, постоянно или временно пребиваващ чужденец, с постоянна или временна адресна регистрация в България;
 • към датата на заминаване да е завършил първи курс на обучение – Всички първокурсници могат да кандидатстват*.
 • да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри;
 • да владее английски език или езика на приемащата страна.

*Забележка: Всички първокурсници могат да кандидатстват, тъй като към датата на заминаване ще имат завършени поне два семестъра.

 

Каква е процедурата по кандидатстване?

 • Студентът/докторантът подава формата за кандидатстване и уверението за успех по електронен път на един от следните имейл адреси: hristo_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или stanislav_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или в кабинет 101 на Ректората;
 • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред комисия;
 • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично;
 • Класираните студенти и докторанти преминават инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за кандидатстване в чуждестранните университети.
 • Студентска мобилност с цел практика

 

Продължителност на студентската и докторантска мобилности с цел практика – от 60 дни до 12 месеца

Кандидатстването за студентска мобилност с цел практика е целогодишно.

Студентите могат да потърсят стаж в секцията „Намери своя стаж“ на университетския сайт - http://www.swu.bg/academic-activities/international-relations-and-programs/erasmusplus/key-action-1-%E2%80%93-learning-mobility-of-individuals/%D0%BAa103-mobility-between-programme-countries/student-training-information/find-your-internship.aspx

Важно: Студенти, записани в първи курс на обучение могат да кандидатстват за мобилност с цел практика.

 

ВРЕМЕВА РАМКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 г.

 

Мобилности на студенти и докторанти с цел обучение

 

ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД

Подаване на форма за кандидатстване за студентска и докторантска мобилности  (по електронен път или в Ректората, каб. 101

22.03.2021 – 10.05.2021 г.

Онлайн информационни дни за студенти на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/sta-2ra-rk2

14.04.2021 г., 10:00 ч.

29.04.2021 г. – 10:00 ч.

Информационен ден за преподаватели* и служители** - на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/sta-3gq-ech

*Преподаватели – 21.04.2021 г. – 10:00 ч.

** Служители – 21.04.2021 г. – 13:00 ч.

Онлайн интервю/събеседване на чужд език с кандидатите студенти и докторанти

12.05.2021 г. – 10:00 ч.

Онлайн интервю/събеседване на чужд език с кандидатите преподаватели* и служители**

*Преподаватели – 13.05.2021 г. – 10:00 ч.

** Служители – 13.05.2021 г. – 13:00 ч.

Онлайн инструктаж за избраните за участие в мобилност студенти и докторанти

14.05.2021  – 10:00 ч.

 

 • Мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение

 

 • Необходими документи за преподаватели и служители
 • форма за кандидатстване за мобилност с цел преподаване (Application form for Teaching) или за мобилност с цел обучение (Application form for Training).
 • Одобрен договор за преподаване (Staff Mobility Agreement for teaching или Staff Mobility for Training) (ако е приложимо);
 • Покана (Letter of Invitation) от приемащата страна (ако е приложимо)

* Забележка: Документите се подават по електронен път на имейл адреси: hristo_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или stanislav_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или в кабинет 101 на Ректората;

Продължителността на мобилността за преподаватели и служители е минимум 2 последователни дни до максимум 5 работни дни

За информация и въпроси:

Отдел „Международни образователни програми и сътрудничество“, каб. 101 в сградата на Ректората

e-mail: hristo_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и stanislav_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

тел: +359886512477 или +359886627904

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU