Председател:

доц.д-р Виктория Сотирова

Членове:

доц.д-р Даниела Попова - зам.-декан

доц.д-р Татяна Дзимбова - отговорник по качество, катедра Спорт

ас. д-р Даниела Величкова-Хаджиева - отговорник по качество, катедра Здравни грижи

гл.ас. д-р Елка Горанова - отговорник по качество, катедра Логопедия

гл.ас.д-р Стаменка Митова - отговорник по качество, катедра Кинезитерапия

Александър Балев - външен, 

Венко Попов - външен, 

д-р Георги Георгиев - външен,

Румен Михов - външен, 

Марияна Дамянова - външен, 

Миглена Габерска - докторант, катедра Кинезитерапия

Валери Караджова - студент