Катедра "Кинезитерапия"

 

Специалността "Кинезитерапия" в ЮЗУ „Неофит Рилски“ е разкрита през 1994 г. От 2009 г. катедра „Кинезитерапия“ е част от състава на Факултета по обществено здраве и спорт.

През 2015 г. катедрата се обособява като самостоятелна и е в състава на Факултета по "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

Към момента, академичния състав на катедрата е представен от 9 преподаватели, от които 4 хабилитирани (доценти), 1 главен асистент, 3-ма асистенти и 1 преподавател.

Обучение

Общият хорариум възлиза 4155 часа, 240 кредита, които включват аудиторна и извънаудиторна заетост.

В учебния план са застъпени четири вида учебни дисциплини:

  • Общообразователни учебни дисциплини;
  • Медико-биологични дисциплини;
  • Специални (профилиращи) учебни дисциплини;
  • Клинични учебни дисциплини.

Научноизследователска дейност

Научни изследвания в областта на кинезитерапията при травми и заболявания на опорно - двигателния апарат, постурални нарушения на гръбначен стълб, неврология и др.

Участие с научни съобщения и доклади на научни форуми у нас и в чужбина.

 

Заместник декан:

Ръководител катедра: доц. д-р Даниела Попова

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приемно време:

понеделник

14.00-16.00 ч.

1407

четвъртък

10.00-12.00 ч.

1407

Форма на обучение/Информационен пакет

Професионално направление 7.4. Обществено здраве

Редовна форма - 8 семестъра

Обучение

Обучението се извършва от Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт".

 

Образователни програми

Образователни програми

Форма на обучение

Продължителност на обучението

Акредитация

ОКС „бакалавър“

редовна форма

8 семестъра

Програмата за ОКС „бакалавър“ е акредитирана до 2018 година.

ОКС „магистър“

Кинезиология

Спортна кинезиология

редовна форма

2 семестъра

Програмата за ОКС „магистър“ е акредитирана до 2020 година

ОНС „доктор“

редовна, задочна и свободна форма

редовна - (с продължителност минимум 3 години).

задочна - (минимум 4 години)

Програмата за ОКС „доктор“ е акредитирана до 2020 година