Информация за факултетния съвет

Мандат 2017-2021

 
 • Доц. д-р Миглена Симонска – Цацова - Декан
 • Проф. д.п.н. Париз Вангелов Паризов            
 
 • Проф. д-р Невена Стоянова Пенчева             
 
 • Проф. д-р Пламен Стоянов Димитров
 
 • Проф. д-р Добринка Колева Георгиева         
 
 • Проф. д-р Васка Станчева – Попкостадинова                                                                                        
 
 • Доц. д-р Даниела Иванова Попова
 
 • Доц. д-р Росица Николова Дойновска
 
 • Доц. д-р Петя Маринова Андреева
 
 • Доц. д-р Димо Кръстев
 
 • Доц. д-р Даниела Георгиева Лекина
 
 • Доц. д-р Димитър Иванов Томов
 
 • Доц. д-р Стаменка Славейкова Митова
 
 • Доц. д-р Екатерина Стефанова Митова
 
 • Доц. д-р Стефан Тодоров Капралов
 
 • Доц. д-р Мая Любенова Чолакова  
 
 • Доц. д-р Росен Стефанов Калпачки
 
 • Доц. д-р Татяна Асенова Дзимбова
 
 • Доц. д-р Жасмин Тодорова Цанкова
 
 • Доц. д-р Мариела Радославова Филипова
 
 • Доц. д-р Мария Петрова Граматикова
 
 • Доц. д-р Виктория Бойкова Сотирова
 
 • Гл.ас. д-р Антон Георгиев Манчев
 
 • Гл.ас. д-р  Елка Георгиева Горанова
 
 • Ас. д-р Даниела Борисова Величкова - Хаджиева
 
 • Ас. Николай Георгиев Хаджиев
 
 • Иван  Михайлов, студент
 
 • Ася Атанасова Петрова, студент

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU