Катедра Здравни грижи

 

Обучението на медицински сестри в Благоевград има дългогодишни традиции. През 1951 г. е открито Обединено медицинско училище, в което се обучават медицински сестри. Учебното заведение е преминало през всички промени съпътствали обучението на медицински сестри в България – от Обединено медицинско училище, през ИПЗКССО, Полувисш медицински институт до Медицински колеж. От 1980 г., сградата на тогавашния Полувисш медицински институт е вече в района на болницата, което прави практичното обучение много удобно и ефективно и това продължава 27 години. Традиционно, независимо от вида на учебното заведение, в него са се обучавали студенти не само от Благоевградска област, но и от Кюстендил, Перник, София, Велинград, Монтана и др.

До 1994 г. обучението е в три специалности: „Медицински фелдшер”, „Медицинска сестра – общ профил” и „Медицинска сестра – детски профил”, като броят на обучаваните студенти е около 300 за всички специалности. От 1997г, учебното заведение се преструктурира от Полувисш медицински институт в Медици нски колеж, към Медицински университет – София. През всичките тези 57 години от съществуването на учебното заведение, са обучени около 20 000 медицински сестри и медицински фелдшери, като и при двете специалности е налице 95% реализация на завършилите, преди всичко в МБАЛ – Благоевград и МБАЛ в други градове на областта. Почти няма МБАЛ или друго здравно заведение, в които медицинските сестри да не са възпитаници на ПМИ, ИПЗКССО или Медицински колеж – Благоевград. Това прави тези учебни заведения основни обучители на медицински сестри за областта.

 

Образователни програми:

 

ОКС Бакалавър:

Медицинска сестра

Акушерка

 

 

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU