Катедра Логопедия

Катедра „Логопедия” на ЮЗУ „Неофит Рилски” предлага квалифицирана подготовка на лицата, желаещи да усвоят и практикуват професията „логопед”.

Катедрата е създадена като самостоятелна през 2002 г. Специалност „Логопедия” е акредитирана през 2009 г. в научно направление „Обществено здраве”.

Целта на обучението по специалност “Логопедия” е да се формират задълбочени познания за речевите, езиковите, гласовите и слуховите нарушения, за тяхната етиология, механизми на нарушението и симптоматиката. Студентът се учи да познава целия диагностичен и терапевтичен инструментариум и процедури, за да въздейства върху различната езикова и речева патология.

След дипломиране студентите могат да работят като логопеди в диагностични центрове и клиники, в системата на съществуващите логопедични кабинети в училищните и предучилищни заведения, в социалните домове и дневни центрове, както и да развиват частна практика.

Високото качество на подготвяните специалисти по логопедия се дължи на отличната материална база, оборудвана с модерна диагностична и терапевтична апаратура - Ресурсен център, Университетски център за изследване на заекването, Компютъризирана речева лаборатория на KayPentax, Център по логопедия към Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт.

 

Образователни програми:

ОКС "Бакалавър":

Специалност "Логопедия"

 


 

ОКС "Магистър": http://www.swu.bg/academic-activities/academic-programmes/masters-programmes.aspx

 

http://www.swu.bg/media/670659/lmvfd-bg.pdf

 

http://www.swu.bg/media/670683/cl-bg.pdf

 

http://www.swu.bg/media/667937/master%20logo.pdf

 

 ОНС "Доктор"

Логопедия

 

Членове на катедра "Логопедия"

Доц. д-р Миглена Симонска - Ръководител катедра

Проф. д-р Добринка Георгиева

доц. д-р Христо Златанов, дм

Доц. д-р Екатерина Митова,дм

гл.ас. д-р Анна Андреева

гл.ас. д-р Елка Горанова

Ас. Радостина Костова

Ас. Цветомира Бойчева

 

 

 Приемно време на преподавателите от

 КАТЕДРА „ЛОГОПЕДИЯ“, УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ПРОФ. Д-Р ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 лекционен график

 

Вторник – 09.00-10.30 ч.,   Кабинет 1482    

Вторник – 12.00-13.00 ч.,   Кабинет 1482

ДОЦ. Д-Р МИГЛЕНА СИМОНСКА

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

лекционен график

 

 

Вторник – 8.30-10.15 ч.,     Кабинет 1483

Сряда -   11.30.-12.15 ч.,     Кабинет 1410

ДОЦ. Д-Р ЕКАТЕРИНА МИТОВА, ДМ

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

лекционен график

 

Вторник – 13.30-15.15 ч. ,   Кабинет 1492

Четвъртък – 11.30-13.15 ч., Кабинет 1492

ДОЦ. Д-Р ХРИСТО ЗЛАТАНОВ, ДМ

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

лекционен график

 

 Вторник - 14.30-15.30 ч., Кабинет  8106

ГЛ. АС. Д-Р АННА АНДРЕЕВА

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

лекционен график

 

Вторник –   13.30-15.15 ч. ,   Кабинет 1492

 Сряда – 16.30-18.15 ч. ,  Кабинет 8102

ГЛ. АС. Д-Р ЕЛКА ГОРАНОВА

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

лекционен график

 

Понеделник – 15.30-17.15 ч. , Кабинет 8106

Вторник         – 13.30-15.15 ч. , Кабинет 8106

 

 

 

 

АС. РАДОСТИНА КОСТОВА

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

лекционен график

 

Понеделник – 16.30-17.15 ч. , Кабинет 8103

Четвъртък – 18.30-19.15 ч. ,   Кабинет 8103

АС. ЦВЕТОМИРА БОЙЧЕВА

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

лекционен график

 

Понеделник – 09.30-10.15 ч. , Кабинет 1487

Вторник – 12.30-13.15 ч. ,       Кабинет 1487

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU