Председател:

Доц. д-р Виктория Сотирова

Членове:

Доц. д-р  Росица Дойновска - зам.-декан

Доц.д-р Татяна Дзимбова

Доц. д-р Димитър Томов

Доц. д-р Стаменка Митова

Гл. ас. д-р Даниела Величкова-Хаджиева

Гл.ас. д-р Елка Горанова

Александър Балев - Директор на дирекция "Социално подпомягане"

Венко Попов - Изпълнителен директор на ФК "Пирин"

д-р Георги Георгиев -  Управител СБАЛО "Св. Мина"

д-р Петранка Тодорова -   докро по физикална медицина в МБАЛ, Благоевград

Марияна Дамянова - Логопед в ДГ "Щастливо детство"№ 6,

ас. Наско Николаев - доктоарнт

Ася Петрова  - студент

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU