Конференции

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

"СОЦИАЛНА РАБОТА-МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ"

 

28 - 29 октомври 2021 г.

гр. Благоевград

Покана за участие

Заявка за участие

 

 

Едно от най-значимите научни събития във Факултета е ежегодната Студентска Научна Конференция на ФОЗЗГС.

 

Програма на 18-та Студентска научна конференция на ФОЗЗГС

 

Сборник с резюмета от доклади на 18-та Студентска научна конференция на ФОЗЗГС

 

Програма на 17-та Студентска научна конференция на ФОЗЗГС

 

Сборник с резюмета от доклади на 17-та Студентска научна конференция на ФОЗЗГС

 

 

 

 

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU