Конференции

 

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

"СОЦИАЛНА РАБОТА-МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ"

 

28 - 29 октомври 2021 г.

гр. Благоевград

 

Уважаеми колеги,

Катедра „Медико-социални науки”

към Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт”

при Югозападен университет „Неофит Рилски”

Ви кани на Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие „Социална работа – минало, настояще, бъдеще”, посветена на 30-годишнината от създаването на специалност „Социални дейности”  и  45-годишнината от основаването на Югозападен Университет "Неофит Рилски"

 

Конференцията ще се проведен на 28 и 29 октомври в зала 114, Учебен корпус №1 на Югозападен университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. Участниците имат възможност да избират формата на участие: присъствено или онлайн.

 

Работни езици: български и  английски

Форма на участие: доклад

Сроковете за подаване на заявки за участие се удължаваш, както следва:

14.10. 2021 г. – заявка за участие с резюме на доклада (до 250 думи) на български и английски език (прикачен формуляр)

16.10.2021 г. - обратна информация за приемане на резюмето

24.10.2021 г. – изпращане на пълния текст на докладите

 

Организационен комитет

 

Покана за участие

Заявка за участие

 

 

Едно от най-значимите научни събития във Факултета е ежегодната Студентска Научна Конференция на ФОЗЗГС.

 

Програма на 18-та Студентска научна конференция на ФОЗЗГС

 

Сборник с резюмета от доклади на 18-та Студентска научна конференция на ФОЗЗГС

 

Програма на 17-та Студентска научна конференция на ФОЗЗГС

 

Сборник с резюмета от доклади на 17-та Студентска научна конференция на ФОЗЗГС

 

 

 

 

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU